Svenskundervisning - för utländska läkare och sjukvårdspersonal

A Wall International är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet som bedriver undervisning i svenska och sjukvårdssvenska för utländska läkare och utländsk sjukvårdspersonal. Undervisningen planeras efter ert behov. Lärarna är medicinskt kunniga och kan även fungera som stöd vid skrivning av bl.a anamnes, epikris och vid diktering. Lärarna har även jobbat som eximinatorer i ett flertal länder vid rekrytering av utländska läkare och sjukvårdspersonal. Lärarna kan således utföra nivåtester och fastställa utbildningsbehov. Lärarna använder sig av Europarådets betygskala vid nivåtsättning.

För mer info vänligen kontakta oss