Svenskundervisning - för utländska läkare och sjukvårdspersonal

A Wall International är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet som bedriver undervisning i svenska och sjukvårdssvenska för utländska läkare och utländsk sjukvårdspersonal. Undervisningen planeras efter ert behov. Lärarna är behöriga i svenska och certifierade av Stockholms universitet att examinera. De är även utbildade i sjukvård och är således medicinskt kunniga och kan även fungera som stöd vid skrivning av bl.a anamnes, epikris och vid diktering. Lärarna har även jobbat som eximinatorer i ett flertal länder vid rekrytering av utländska läkare och sjukvårdspersonal. Lärarna kan således utföra nivåtester och fastställa utbildningsbehov. Lärarna använder sig av Europarådets nivåskala vid nivåtsättning.